TEKNİK DEPARTMAN

 

Teknik Genel Müdür
Doc..Dr.Yüksek Kimyager
Abdurrahman ASLAN


 

SMYRAS MSA4 GRUBU ÜRÜNLERİN GENEL ÇALIŞMA SİSTEMİ

 

Smyras msa4 grubu ürünler formülasyonundaki ileri nano teknoloji ve barındırdığı organik ajanları sayesinde oksidatif olarak tür ayırt etmeden  mikroorganizma ile buluştuğu anda çalışmaya baslar ve sterilizasyona yakın bir dezenfeksiyon sağlar. Reaksıyon sonunda ise ajanlar bozunur Eser miktarda dahi kalıntı bırakmadığı gibi su ve oksijen olarak  ekosistem içindeki yerini alır.

 

Kolrlu bileşikler, aldehitli bileşikler, fenollü bileşikler içermez % 100 ekolojiktir. Karşılastırma Tablosu

 

 

 

 

Hidrojen Peroksit renksiz ve kokusuz bir sıvıdır. Her dilüsyonda suyla karışabilir bir bileşiktir. Basit bir kimyasal yapıdır. Bir su molekülü (H2O) ve bir oksijen (O) atomundan oluşur. Hidrojen peroksidin kimyasal formulü H- O-O-H veya H2O2 dir. Formülde açıkça görüldüğü gibi 2 oksijen atomu birbiriyle doğrudan bağlanmışlardır.

 

Bu tip 2 oksijen atomu bağlanmasına "Perokside Grup " denir. Peroksit Grubun özelliği, 2 oksijen atomundan biri, her çeşit ara reaksiyon tipi ile diğer molekül veya gruplara transfwer edilebilirler. Bu işleme oksidasyon, transfer edilen (taşınan) oksijene de Aktif Oksijen denir. Hidrojen Peroksit en basit aktif oksijen bileşiğidir. H2O2 bir bileşik olarak geniş uygulama alanı olan bileşiktir. Dezenfektasyon, oksidasyon - redüksiyon ajanı ve oksijen kaynağı olarak kullanılabilir. Bazı enzimler, saf olmayan bazı metaller ve onların tuzları, alkali ve UV radyasyonu ile hidrojen peroksit aktif hale geçirilebilmektedir. bu aktivasyon boyunca dezenfeksiyon gücü oldukça aktif olan oksijen salınmaktadır.Reaksiyonun sonunda , MSA4 ün içeriğindeki hidrojen peroksit tamamıyla su ve oksijene ayrışmaktadır. Bu özellik MSA4 ün özel formülünün en önemli özelliklerinden biridir.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

COPYRIGHT ® 2011 SMYRAS Tüm Hakları Saklıdır. - • Created by Limon Design